Home » Blandet » Barn trenger oppmuntring

Barn trenger oppmuntring

Det er viktig å rose barns gode oppførsel, fremfor å skjenne når de gjør noe galt. Ofte gjør barn ting for å få oppmerksomhet. Da er all oppmerlsomhet en positiv ting for dem, selv skjenn. Dermed er det alltid mye bedre å fokusere på å rose god god oppførsel. Gale beslutninger får store konsekvenser.

To barn som går sammen

Kategorier