Home » Blandet » Norsk barnevern i utenlandsk presse

Norsk barnevern i utenlandsk presse

«Norsk barnevern i hardt vær» er en vanligere og vanligere overskrift i utenlandske medier. Spesielt i øst-europeiske land blir det norske barnevernet utsatt for mye negativ publisitet, noe som medfører stor misnøye. Spesielt foreldre fra Romania er opprørte over å ha mistet barna sine til barnevernet, som på sin side sier dette er til det beste for barna.

Kategorier