Home » Blandet » Barn utvikler seg gjennom lek

Barn utvikler seg gjennom lek

Det er sant at barn utvikler seg gjennom lek, og barn har spesielt godt av å leke ute. Dessverre kan det være utrygt og farlig for barn å leke i nærheten av bilveier, noe det ofte er på boligfelt over hele landet. Det er derfor et stor ansvar bileiere har når de er ute og kjører i slike områder, og de bør alltid passe på at bremsene på bilen er i orden – og bytte bremseskive hvis de ikke er det. Det er også veldig viktig å holde fartsgrensen, man må ta barnas sikkerhet alvorlig.

Barn som leker

Kategorier