Home » Blandet » Tidlig sosialisering virker positivt

Tidlig sosialisering virker positivt

Det har vært mye diskusjon i det siste hvorvidt barna bør være i barnehagen allerede fra ettårsalderen, eller om foreldrene gjør et bedre valg for barnet om de tar ut kontantstøtte og lar en forelder være hjemme med. Mange vil si at det ikke er godt for barn å være borte fra mor i så tidlig alder, og det er kanskje sant, men det er også viktig for barn å lære seg å omgås andre, så uansett hva du gjør anbefales det å la barnet leke med andre jevnaldrende, uansett om de er i barnehagen eller hjemme.

Kategorier